In trang
Số 2
Trường THCS Hàm Nghi, Huế THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ .1.. NĂM HỌC 201.3. - 201.4.
(Áp dụng từ .9./..9./.2013... đến /./....)
Lớp:....   Giáo viên chủ nhiệm:.lê thị uyển trinh.
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 chào cờ  toán  lý   địa toán   
2  Hóa sinh  sinh   hóa  sử  
3  Toán  anh  văn  anh  văn  
4 Toán   sử  văn  anh  văn  
5            
Chiều 1 mĩ thuật  tin   thể dục   nhạc   
2  Công dân  tin thể dục     pháp  
3 Pháp   công nghệ      Shtt  
4 Công nghệ           
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....